Behandlingshemmet på Gotland

De ungdomar som kommer till Huvudgården har ofta en komplex psykosocial problematik. Vi har egna resurser att möta alla deras behov, beprövade behandlingsmetoder, skola, sysselsättning, praktikplatser och utvecklande fritidsaktiviteter i naturskön miljö.

Huvudgården är ett hem för vård och boende för ungdomar i åldern 15-20 år, med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk och kriminalitet, ungdomar som har svårt att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag. Vi tar emot behandlingsplaceringar, utredningsplaceringar samt akutplaceringar.

Vi vill att ungdomarna som placeras hos oss får en bra, behandlande och minnesvärd tid. Ungdomen skall trivas här under sin placering, detta ser vi som en förutsättning för att ett gott behandlingsresultat skall kunna uppnås. Ungdomen skall lära sig att våga lita på och känna trygghet till personalen som arbetar här.

För mer information om oss samt metoder vi använder i behandling, se fliken behandling.

Med gott hopp och med vänliga hälsningar,
Personalen på HVB Huvudgården AB.

Synpunkter, klagomål och beröm skickas per mail till:  info@huvudgarden.se

Vi har endast killar på vårt boende.

Aktuellt:
Just nu har vi en plats tillgänglig.