Mats

Leg.psykolog, Kognitiv Beteende terapi, Stockholms universitetet.

Intresseområden. Nevropsykiatri, allmän socialpsykologi och brottslighetens psykologi.

Utreder/Kartlägger/Behandlar

• Psykisk status
• Anamnestagande (neuropsykiatri, kriminell historia/beteende)
• Psykologutredning (i dess vidaste bemärkelse; obs., intervju, skalor, test m.m.)
• Tillämpad beteendeanalys (”behandlingsplan” inför KBT)
• KBT, enskilt och i grupp (Psykologtestning, WISC-IV och V)